Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

En antegrad perfusionsmetod för kardiomyocytisolering från möss
 
Click here for the English version

En antegrad perfusionsmetod för kardiomyocytisolering från möss

Article DOI: 10.3791/61866
May 19th, 2021

Chapters

Summary May 19th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi utvecklade enförenklad e-metod för att isolera högkvalitativa enskilda mushjärtaceller med antegrad perfusionstekniken. Denna metod är Langendorff-fri och användbar för att isolera ventrikulära och förmaksflimmer myocyter eller interstitiella celler, såsom hjärtfibroblaster eller stamceller.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter