Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Design og utvikling av en tredimensjonalt trykt mikroskopmaskejusteringsadapter for fremstilling av mikrofluidiske enheter med flere lag
 
Click here for the English version

Design og utvikling av en tredimensjonalt trykt mikroskopmaskejusteringsadapter for fremstilling av mikrofluidiske enheter med flere lag

Article DOI: 10.3791/61877-v
January 25th, 2021

Chapters

Summary January 25th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette prosjektet gjør det mulig for små laboratorier å utvikle en brukervennlig plattform for fabrikasjon av presise flerlags mikrofluidiske enheter. Plattformen består av en tredimensjonalt trykt mikroskopmaskejusteringsadapter som flerlags mikrofluidiske enheter med justeringsfeil på <10 μm ble oppnådd.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter