Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Tillverkning av 3D Cardiac Microtissue Arrays med mänskliga iPSC-härledda kardiomyocyter, hjärtfibblaster och endotelceller
 
Click here for the English version

Tillverkning av 3D Cardiac Microtissue Arrays med mänskliga iPSC-härledda kardiomyocyter, hjärtfibblaster och endotelceller

Article DOI: 10.3791/61879-v
March 14th, 2021

Chapters

Summary March 14th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här beskriver vi en lättanvänd metodik för att generera 3D självmonterade hjärt microtissue matriser bestående av fördifferentierade mänskliga-inducerad pluripotenta stamcell-härledda cardiomyocytes, hjärt fibroblaster och endotel celler. Denna användarvänliga och låga cell som kräver teknik för att generera hjärtmikrotissuer kan implementeras för sjukdomsmodellering och tidiga stadier av läkemedelsutveckling.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter