Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

This content is Open Access.

Endelig elementmodellering av et cellulært elektrisk mikromiljø
 
Click here for the English version

Endelig elementmodellering av et cellulært elektrisk mikromiljø

Article DOI: 10.3791/61928-v
May 18th, 2021

Chapters

Summary May 18th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette dokumentet presenterer en strategi for å bygge endelige elementmodeller av fibrøse ledende materialer utsatt for et elektrisk felt (EF). Modellene kan brukes til å estimere den elektriske inngangen som celler frø i slike materialer mottar og vurdere virkningen av å endre stillasets bestanddeler materialegenskaper, struktur eller orientering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter