Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Mikrodissektion av mushjärnan i funktionellt och anatomiskt olika regioner
 
Click here for the English version

Mikrodissektion av mushjärnan i funktionellt och anatomiskt olika regioner

Article DOI: 10.3791/61941-v 08:06 min February 15th, 2021
February 15th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett praktiskt, steg-för-steg, snabbt protokoll för borttagning av mushjärnor och dissektion av diskreta regioner från färsk hjärnvävnad. Att få hjärnregioner för molekylär analys har blivit rutin i många neurovetenskapliga laboratorier. Dessa hjärnregioner fryses omedelbart för att erhålla transkriptomiska data av hög kvalitet för analys på systemnivå.

Tags

Neurovetenskap Utgåva 168 Hjärnans anatomi mus hjärna dissektion hjärnatlas molekylära analyser
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter