Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior
Author Produced

This content is Open Access.

Proxykontroll i realtid av omparameteriserade kringutrustningssignaler med hjälp av ett close-loop-gränssnitt
 
Click here for the English version

Proxykontroll i realtid av omparameteriserade kringutrustningssignaler med hjälp av ett close-loop-gränssnitt

Article DOI: 10.3791/61943
May 8th, 2021

Chapters

Summary May 8th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar protokoll och analysmetoder för att bygga co-adaptiva gränssnitt som strömmar, parametriserar, analyserar och modifierar mänskliga kropps- och hjärtsignaler i nära slinga. Denna inställning gränssnitt signaler härrör från perifera och centrala nervsystemet hos personen med externa sensoriska ingångar för att spåra biofysiska förändringar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter