Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

3D-cellstryckt hypoxisk cancer-på-ett-chip för rekapitlatering av patologisk progression av fast cancer
 
Click here for the English version

3D-cellstryckt hypoxisk cancer-på-ett-chip för rekapitlatering av patologisk progression av fast cancer

Article DOI: 10.3791/61945-v 10:51 min January 5th, 2021
January 5th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hypoxi är ett kännetecken för tumörmikromiljö och spelar en avgörande roll i cancerprogressionen. Denna artikel beskriver tillverkningsprocessen av en hypoxic cancer-på-ett-chip baserat på 3D cell-utskrift teknik att rekapitulera en hypoxi-relaterade patologi av cancer.

Tags

Bioengineering utgåva 167 3D-celltryck 3D-mikrofysiologiskt system organ-på-ett-chip fast cancer mikromiljö hypoxi syregradient patologi
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter