Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

This content is Open Access.

Tillämpningar av immobilisering av Drosophila vävnader med fibrin blodproppar för live imaging
 
Click here for the English version

Tillämpningar av immobilisering av Drosophila vävnader med fibrin blodproppar för live imaging

Article DOI: 10.3791/61954-v
December 22nd, 2020

Chapters

Summary December 22nd, 2020

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver tillämpningar av prov immobilisering med fibrin blodproppar, begränsa drifting och tillåta tillägg och washout av reagenser under levande imaging. Prover överförs till en droppe Fibrinogen som innehåller odlingsmedium på ytan av ett täckglas, varefter polymerisation induceras genom tillsats av trombin.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter