Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Open Access.

Transpupillär tvåfotoner in vivo-avbildning av musens näthinna
 
Click here for the English version

Transpupillär tvåfotoner in vivo-avbildning av musens näthinna

Article DOI: 10.3791/61970-v 09:03 min February 13th, 2021
February 13th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

In vivo-avbildning är ett kraftfullt verktyg för studier av biologi vid hälsa och sjukdom. Detta protokoll beskriver transpupillär avbildning av musens näthinna med ett standard tvåfotonmikroskop. Det visar också olika in vivoimaging-metoder för att fluorescerande märka flera cellulära kohorter i näthinnan.

Tags

Neurovetenskap utgåva 168 näthinnan in vivo-avbildning tvåfotonmikroskopi retinala ganglionceller amakrina celler mikroglia
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter