Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Live-celle bildebehandling av encellede matriser (LISCA) - en allsidig teknikk for å kvantifisere cellulær kinetikk
 
Click here for the English version

Live-celle bildebehandling av encellede matriser (LISCA) - en allsidig teknikk for å kvantifisere cellulær kinetikk

Article DOI: 10.3791/62025
March 18th, 2021

Chapters

Summary March 18th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en metode for oppkjøp av fluorescensreportertidskurs fra enkeltceller ved hjelp av mikropatterned arrays. Protokollen beskriver utarbeidelsen av encellede matriser, oppsett og drift av sanntidsskanningstidsforløpmikroskopi og et bildeanalyseverktøy med åpen kildekode for automatisert forhåndsvalg, visuell kontroll og sporing av celleintegrerte fluorescenstidskurs per adhesjonssted.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter