Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Rask modell for å evaluere anti-fedme potensialet i en kombinasjon av Syzygium aromaticum (Clove) og Cuminun cyminum (Cumin) på C57BL6/j Mus Fed High-Fat Diet
 
Click here for the English version

Rask modell for å evaluere anti-fedme potensialet i en kombinasjon av Syzygium aromaticum (Clove) og Cuminun cyminum (Cumin) på C57BL6/j Mus Fed High-Fat Diet

Article DOI: 10.3791/62087-v
July 31st, 2021

Chapters

Summary July 31st, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dette arbeidet presenterer en protokoll for å utforske anti-fedme effekten av to planter som brukes sammen, for en 5-ukers varighet. Det var en kombinert administrasjon av ekstraktet og høyfett-dietten (HFD) hos overvektige mus. Metoden kan fremme fordelene med planter i behandlingen av fedme.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter