Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Genetics

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

In-Nucleus Hi-C i Drosophila-celler
 
Click here for the English version

In-Nucleus Hi-C i Drosophila-celler

Article DOI: 10.3791/62106-v
September 15th, 2021

Chapters

Summary September 15th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Genomet er organisert i atomrommet i forskjellige strukturer som kan avsløres gjennom kromosomkonformasjonsfangstteknologier. Hi-C-metoden i kjernen gir en genomomfattende samling av kromatininteraksjoner i Drosophila-cellelinjer, som genererer kontaktkart som kan utforskes med megabaseoppløsning på begrensningsfragmentnivå.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter