Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En råttmodell av EcoHIV hjärninfektion
 
Click here for the English version

En råttmodell av EcoHIV hjärninfektion

Article DOI: 10.3791/62137-v
January 21st, 2021

Chapters

Summary January 21st, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi ett protokoll för att etablera en ny råttmodell av aktiv HIV-infektion med hjälp av chimerisk HIV (EcoHIV), vilket är avgörande för att öka vår förståelse av HIV-1-virusreservoarer i hjärnan och erbjuda ett system för att studera HIV-associerade neurokognitiva störningar och tillhörande komorbiditet (dvs. drogmissbruk).

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter