Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Analys av cerebral vasospasm i en murin modell av subarachnoid blödning med hög frekvens transkraniell duplex ultraljud
 
Click here for the English version

Analys av cerebral vasospasm i en murin modell av subarachnoid blödning med hög frekvens transkraniell duplex ultraljud

Article doi: 10.3791/62186
June 3rd, 2021

Summary June 3rd, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Syftet med detta manuskript är att presentera en sonografibaserad metod som möjliggör in vivo-avbildning av blodflödet i cerebrala artärer hos möss. Vi visar dess tillämpning för att bestämma förändringar i blodflödet hastigheter är associerade med vasospasm i murin modeller av subarachnoid blödning (SAH).

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter