Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience
Author Produced

This content is Open Access.

In vivo Kalciumavbildning i mus underlägsen oliv
 
Click here for the English version

In vivo Kalciumavbildning i mus underlägsen oliv

Article DOI: 10.3791/62222-v
June 10th, 2021

Chapters

Summary June 10th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterar ett protokoll för att avslöja hjärnstammen hos vuxna musen från ventrala sidan. Genom att använda en gradient-brytning index lins med ett miniatyrmikroskop, kalcium imaging kan användas för att undersöka aktiviteten av sämre oliv neurala somata in vivo.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter