Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Løsning blåsespinning av polymere nanokomposittfibre for personlig verneutstyr
 
Click here for the English version

Løsning blåsespinning av polymere nanokomposittfibre for personlig verneutstyr

Article DOI: 10.3791/62283-v 07:08 min March 18th, 2021
March 18th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det primære målet med denne studien er å beskrive en protokoll for å fremstille polymerfibermatter med konsistent morfologi via løsningsblåsespinning (SBS). Vi tar sikte på å bruke SBS til å utvikle nye, tunable, fleksible polymere fiber nanokompositter for ulike applikasjoner, inkludert beskyttende materialer, ved å inkorporere nanopartikler i en polymer-elastomermatrise.

Tags

Engineering utgave 169 Solution Blow Spinning (SBS) polymerfibre fiber nanokompositter skanning elektronmikroskopi (SEM) poly (styren-butadien-styren) jernoksid (Fe3O4) nanopartikler
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter