Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Engineering

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Lösningsblåsspinning av polymera nanokompositfibrer för personlig skyddsutrustning
 
Click here for the English version

Lösningsblåsspinning av polymera nanokompositfibrer för personlig skyddsutrustning

Article DOI: 10.3791/62283-v 07:08 min March 18th, 2021
March 18th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Det primära målet med denna studie är att beskriva ett protokoll för att framställa polymera fibermattor med konsekvent morfologi via lösningsblåsspinning (SBS). Vi strävar efter att använda SBS för att utveckla nya, avstämbara, flexibla polymera fibernanokompositer för olika tillämpningar, inklusive skyddsmaterial, genom att införliva nanopartiklar i en polymer-elastomermatris.

Tags

Teknik utgåva 169 Lösningsblåsspinning (SBS) polymerfibrer fibernanokompositer svepelektronmikroskopi (SEM) poly (styren-butadien-styren) järnoxid (Fe3O4) nanopartiklar
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter