Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Cirkulerende tumorcellelinjer
 
Click here for the English version

Cirkulerende tumorcellelinjer: et innovativt værktøj til grundlæggende og translationel forskning

Article DOI: 10.3791/62329-v
December 25th, 2021

Chapters

Summary December 25th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Dyrkning ctc'er giver mulighed for en dybere funktionel karakterisering af kræft, gennem analyse specifikke markør udtryk, og vurdere resistens over for lægemidler og evnen til at kolonisere leveren blandt andre muligheder. Samlet set kunne CTC-kultur være et lovende klinisk værktøj til personlig medicin for at forbedre patientresultatet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter