Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Sirkulerende tumorcellelinjer
 
Click here for the English version

Sirkulerende tumorcellelinjer: et innovativt verktøy for grunnleggende og translasjonell forskning

Article DOI: 10.3791/62329-v
December 25th, 2021

Chapters

Summary December 25th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Culturing CTCs tillater en dypere funksjonell karakterisering av kreft, gjennom å analyse spesifikke markør uttrykk, og vurdere narkotikaresistens og evnen til å kolonisere leveren blant andre muligheter. Samlet sett kan CTC-kultur være et lovende klinisk verktøy for personlig medisin for å forbedre pasientutfallet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter