Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Open Access.

Strategier for optimalisering av kryogene elektrontomografidatainnhenting
 
Click here for the English version

Strategier for optimalisering av kryogene elektrontomografidatainnhenting

Article DOI: 10.3791/62383-v 08:16 min March 19th, 2021
March 19th, 2021

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Den økende etterspørselen etter storskala datainnsamling i kryogen elektrontomografi krever høy gjennomstrømningsrutiner for bildeinnhenting. Beskrevet her er en protokoll som implementerer den nylige utviklingen av avanserte anskaffelsesstrategier med sikte på å maksimere tidseffektiviteten og gjennomstrømningen av tomografisk datainnsamling.

Tags

Biologi Utgave 169 kryogen elektrontomografi automatisering høy gjennomstrømning PyEM SerialEM
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter