Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Behavior

This content is Open Access.

Sıçanlarda Nesne Konumu Görevi Kullanan Konu İçi Deneysel Tasarım
 
Click here for the English version

Sıçanlarda Nesne Konumu Görevi Kullanan Konu İçi Deneysel Tasarım

Article DOI: 10.3791/62458-v
May 6th, 2021

Chapters

Summary May 6th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol, aynı sıçan kohortunun kullanılmasıyla dört tekrar içeren bir nesne konumu görevi için ayrıntılı adımlar sağlar. Zayıf ve güçlü kodlama kısa ve uzun süreli anılar üretebilir. Protokolün tekrarlama ile esnekliği, zaman ve emek tasarrufu sağlayarak cerrahi operasyonları içeren çalışmalar için faydalı olabilir.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter