Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En generaliserad metod för bestämning av frilöslig fenolsyrasammansättning och antioxidantkapacitet hos spannmål och baljväxter
 
Click here for the English version

En generaliserad metod för bestämning av frilöslig fenolsyrasammansättning och antioxidantkapacitet hos spannmål och baljväxter

Article DOI: 10.3791/62467-v
June 10th, 2022

Chapters

Summary June 10th, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Fenolsyror är viktiga fytokemikalier som finns i fullkorn. De har bioaktiva egenskaper som antioxidantskyddande funktioner. Detta arbete syftade till att rapportera om en generaliserad metod för HPLC-identifiering, uppskattning av totalt fenolinnehåll och bestämning av antioxidantkapaciteten hos fenolsyror i spannmål och baljväxter.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter