Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utvikle 3D-organisert humant hjertevev i en mikrofluidisk plattform
 
Click here for the English version

Utvikle 3D-organisert humant hjertevev i en mikrofluidisk plattform

Article DOI: 10.3791/62539-v 10:42 min
June 15th, 2021

Chapters

Summary June 15th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med denne protokollen er å forklare og demonstrere utviklingen av en tredimensjonal (3D) mikrofluidisk modell av høyt justert humant hjertevev, sammensatt av stamcelleavledede kardiomyocytter som er dyrket med hjertefibroblaster (CFer) innenfor en biomimetisk, kollagenbasert hydrogel, for anvendelser innen hjertevevsteknikk, legemiddelscreening og sykdomsmodellering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter