Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utveckla 3D organiserad mänsklig hjärtvävnad inom en mikrofluidisk plattform
 
Click here for the English version

Utveckla 3D organiserad mänsklig hjärtvävnad inom en mikrofluidisk plattform

Article DOI: 10.3791/62539-v 10:42 min
June 15th, 2021

Chapters

Summary June 15th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Målet med detta protokoll är att förklara och demonstrera utvecklingen av en tredimensionell (3D) mikrofluidisk modell av högjusterad mänsklig hjärtvävnad, bestående av stamcellsbaserade kardiomyocyter som odlas med hjärtfibroblaster (CFs) inom en biomimetisk, kollagenbaserad hydrogel, för tillämpningar inom hjärtvävnadsteknik, läkemedelsscreening och sjukdomsmodellering.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter