Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

This content is Free Access.

Konstruktion och implementering av kolfibermikroelektrodmatriser för kroniska och akuta in vivo-inspelningar
 
Click here for the English version

Konstruktion och implementering av kolfibermikroelektrodmatriser för kroniska och akuta in vivo-inspelningar

Article DOI: 10.3791/62760-v 07:37 min
August 5th, 2021

Chapters

Summary August 5th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll beskriver ett förfarande för att konstruera kolfiber mikroelektrod matriser för kroniska och akut in vivo elektrofysiologiska inspelningar i mus (Mus musculus) och iller(Mustela putorius furo) från flera hjärnregioner. Varje steg, efter inköp av råa kolfibrer till mikroelektrod array implantation, beskrivs i detalj, med tonvikt på mikroelektrod matris konstruktion.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter