Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Fluorescerande mätning i realtid av synaptiska funktioner i modeller av amyotrofisk lateralskleros
 
Click here for the English version

Fluorescerande mätning i realtid av synaptiska funktioner i modeller av amyotrofisk lateralskleros

Article DOI: 10.3791/62813-v
July 16th, 2021

Chapters

Summary July 16th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Två relaterade metoder beskrivs för att visualisera subcellulära händelser som krävs för synaptisk överföring. Dessa protokoll möjliggör realtidsövervakning av dynamiken i presynaptisk kalciuminflöde och synaptisk vesiklarmembranfusion med hjälp av levande cellavbildning av in vitro-odlade neuroner.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter