Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Direkte stokastisk optisk rekonstruksjon mikroskopi av ekstracellulære vesicles i tre dimensjoner
 
Click here for the English version

Direkte stokastisk optisk rekonstruksjon mikroskopi av ekstracellulære vesicles i tre dimensjoner

Article DOI: 10.3791/62845-v 09:36 min
August 26th, 2021

Chapters

Summary August 26th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Direkte stokastisk optisk rekonstruksjonsmikroskopi (dSTORM) brukes til å omgå den typiske diffraksjonsgrensen for lysmikroskopi og for å se eksosomer på nanometerskalaen. Det kan brukes i både to og tre dimensjoner for å karakterisere eksosomer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter