Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Kvantifiering av interbacterial konkurrens med hjälp av fluorescensavbildning med en cell
 
Click here for the English version

Kvantifiering av interbacterial konkurrens med hjälp av fluorescensavbildning med en cell

Article DOI: 10.3791/62851-v
September 2nd, 2021

Chapters

Summary September 2nd, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta manuskript beskriver en metod för att använda encellig fluorescensmikroskopi för att visualisera och kvantifiera bakteriekonkurrens i kokultur.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter