Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Bioengineering
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Isolering och kultur av primära mänskliga gingival epitelceller med Y-27632
 
Click here for the English version

Isolering och kultur av primära mänskliga gingival epitelceller med Y-27632

Article DOI: 10.3791/62978-v
November 6th, 2021

Chapters

Summary November 6th, 2021

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi en modifierad metod för isolering och kultur av mänskliga gingival epitelceller genom att lägga till Rock-hämmaren, Y-27632, till den traditionella metoden. Denna metod är enklare, mindre tidskrävande, förbättrar stamcellsegenskaper och producerar ett större antal epitelceller med hög potential både för laboratoriet och för kliniska tillämpningar.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter