Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Beredning av pärlstödda lipidbilayers för att studera partikelproduktionen av T-cells immunsynapser
 
Click here for the English version

Beredning av pärlstödda lipidbilayers för att studera partikelproduktionen av T-cells immunsynapser

Article DOI: 10.3791/63130-v 11:06 min
April 1st, 2022

Chapters

Summary April 1st, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi protokollet för stegvis rekonstitution av syntetiska antigen-presentera celler med hjälp av pärla-stödda Lipid Bilayers och deras användning för att förhöra den synaptiska produktionen från aktiverade T-celler.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter