Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

This content is Free Access.

Påvisning av nøytraliseringsfølsomme epitoper i antigener vist på viruslignende partikkelbaserte vaksiner ved hjelp av en fangstanalyse
 
Click here for the English version

Påvisning av nøytraliseringsfølsomme epitoper i antigener vist på viruslignende partikkelbaserte vaksiner ved hjelp av en fangstanalyse

Article DOI: 10.3791/63137-v 05:15 min February 10th, 2022
February 10th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for å oppdage nøytraliseringsepiller på antigen-viser viruslignende partikler (VLPer). Immunoprecipitation av det humane immunsviktviruset (HIV)-avledede VLPer utføres ved hjelp av konvoluttglykoproteiner-spesifikke monoklonale antistoffer kombinert med protein G-konjugerte magnetiske perler. Fangede VLPer blir deretter utsatt for SDS-PAGE og vestlig blot-analyse ved hjelp av viral kjerneprotein Gag-spesifikke antistoffer.

Transcript

Tags

Immunologi og infeksjon utgave 180 immundechiffitering magnetiske perler antigendisplay nøytraliseringsepiller viruslignende partikler antistoffer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter