Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

CD-spektroskopi for å studere DNA-proteininteraksjoner
 
Click here for the English version

CD-spektroskopi for å studere DNA-proteininteraksjoner

Article DOI: 10.3791/63147-v 06:48 min February 10th, 2022
February 10th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Samspillet mellom en ATP-avhengig kromatinremodeler med en DNA-ligand er beskrevet ved hjelp av CD-spektroskopi. De induserte konformasjonsendringene på en genpromotor analysert av toppene som genereres, kan brukes til å forstå mekanismen for transkripsjonsregulering.

Tags

Biokjemi utgave 180 CD-spektroskopi ATP-avhengig kromatinoppussing DNA-proteininteraksjon kromatindynamikk kromatinoppussing transkripsjonsregulering
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter