Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Ett experimentellt tillvägagångssätt för att undersöka effekter av artificiellt ljus på natten på frigående djur
 
Click here for the English version

Ett experimentellt tillvägagångssätt för att undersöka effekter av artificiellt ljus på natten på frigående djur: implementering, resultat och riktningar för framtida forskning

Article DOI: 10.3791/63381-v
February 2nd, 2022

Chapters

Summary February 2nd, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Artificiellt ljus på natten (ALAN) har omfattande biologiska effekter. I den här artikeln beskrivs ett system för att manipulera ALAN inuti bolådor under övervakning av beteende, bestående av LED-lampor kopplade till ett batteri, timer och ljudkapslad infraröd videokamera. Forskare kan använda detta system för att utforska många utestående frågor om effekterna av ALAN på organismer.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter