Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Aktuell anvendelse Bioassay å kvantifisere insektmiddel toksisitet for mygg og frukt fluer
 
Click here for the English version

Aktuell anvendelse Bioassay å kvantifisere insektmiddel toksisitet for mygg og frukt fluer

Article DOI: 10.3791/63391-v 09:37 min January 19th, 2022
January 19th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi beskriver metodikken og betydningen av den aktuelle applikasjonen bioassay for å måle insektmiddel mottakelighet i mygg og fruktfluer. Den presenterte analysen er høy gjennomstrømning, utnytter insektmasse- og tillater dermed beregning av en masse-relativisert dødelig dose i stedet for konsentrasjon - og har sannsynligvis lavere variasjon enn andre lignende metoder.

Transcript

Tags

Biologi utgave 179
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter