Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Developmental Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Utvikling av organoider fra mus hypofyse som in vitro modell for å utforske hypofysen stamcellebiologi
 
Click here for the English version

Utvikling av organoider fra mus hypofyse som in vitro modell for å utforske hypofysen stamcellebiologi

Article DOI: 10.3791/63431-v 09:48 min
February 25th, 2022

Chapters

Summary February 25th, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Hypofysen er nøkkelregulatoren til kroppens endokrine system. Denne artikkelen beskriver utviklingen av organoider fra musen hypofysen som en ny 3D in vitro modell for å studere kjertelens stamcellepopulasjon som biologien og funksjonen forblir dårlig forstått.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter