Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Environment

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Inokuleringsstrategier för att infektera växtrötter med jordburna mikroorganismer
 
Click here for the English version

Inokuleringsstrategier för att infektera växtrötter med jordburna mikroorganismer

Article DOI: 10.3791/63446-v
March 1st, 2022

Chapters

Summary March 1st, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll presenterar en detaljerad sammanfattning av strategier för att inokulera växtrötter med jordburna mikrober. Exemplifierat för svamparna Verticillium longisporum och Verticillium dahliae beskrivs tre olika rotinfektionssystem. Potentiella tillämpningar och möjliga nedströmsanalyser lyfts fram, och fördelar eller nackdelar diskuteras för varje system.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter