Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Immunology and Infection

A subscription to JoVE is required to view this content.

Analyses van proteïnurie, renale infiltratie van leukocyten en renale afzetting van eiwitten bij lupusgevoelige MRL / lpr-muizen
 
Click here for the English version

Analyses van proteïnurie, renale infiltratie van leukocyten en renale afzetting van eiwitten bij lupusgevoelige MRL / lpr-muizen

Article DOI: 10.3791/63506-v 09:43 min June 8th, 2022
June 8th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Het huidige protocol beschrijft een methode om lupusprogressie bij muizen te volgen. Twee aanvullende procedures worden gepresenteerd om lupus nefritis te karakteriseren op basis van celinfiltratie en eiwitafzetting in de nieren.

Transcript

Tags

Immunologie en infectie SLE lupus nefritis nier nierinfiltratie disfunctionele B-cellen eiwitdepositie
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter