Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Neuroscience

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Elektrofysiologiske metoder for måling av fotopigmentnivåer i Drosophila fotoreceptorer
 
Click here for the English version

Elektrofysiologiske metoder for måling av fotopigmentnivåer i Drosophila fotoreceptorer

Article DOI: 10.3791/63514-v 08:09 min June 2nd, 2022
June 2nd, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Vi presenterer en protokoll for elektrofysiologisk karakterisering av bistabile fotopigmenter: (i) utnyttelse av ladningsforskyvningene i fotopigmentmolekylene etter fotonabsorpsjon og deres enorme mengde i fotoreseptorene, og (ii) utnyttelse av absorpsjonsspektraforskjellene i rhodopsin og metarhodopsin fotopigmenttilstander. Disse protokollene er nyttige for å skjerme for mutasjoner som påvirker bistabile fotopigmentsystemer.

Tags

Nevrovitenskap utgave 184
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter