Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Zebrafish Corneal Wound Healing
 
Click here for the English version

Zebrafish Corneal Wound Healing: Från nötning till sårförslutning Imaging Analysis

Article DOI: 10.3791/63605-v
March 1st, 2022

Chapters

Summary March 1st, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll fokuserar på att skada zebrafiskens okulära yta genom nötning för att bedöma den efterföljande sårförslutningen på cellulär nivå. Detta tillvägagångssätt utnyttjar en okulär burr för att delvis avlägsna hornhinnans epitel och använder svepelektronmikroskopi för att spåra förändringar i cellmorfologi under sårförslutning.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter