Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Zebra Balığı Kornea Yara İyileşmesi
 
Click here for the English version

Zebra Balığı Kornea Yara İyileşmesi: Aşınmadan Yara Kapatma Görüntüleme Analizine

Article DOI: 10.3791/63605-v 08:19 min March 1st, 2022
March 1st, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bu protokol, hücresel düzeyde sonraki yara kapanmasını değerlendirmek için zebra balıklarının oküler yüzeyine aşınma yoluyla zarar vermeye odaklanır. Bu yaklaşım, kornea epitelini kısmen çıkarmak için bir oküler çapaktan yararlanır ve yara kapanması sırasında hücre morfolojisindeki değişiklikleri izlemek için taramalı elektron mikroskobu kullanır.

Tags

Biyoloji Sayı 181 Kornea epitel aşınma oküler çapak yara kapanması SEM zebra balığı.
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter