Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.

Türlerden Agnostik Tek Doku Uygulamaları için Lazer Mikrodiseksiyonu
 
Click here for the English version

Türlerden Agnostik Tek Doku Uygulamaları için Lazer Mikrodiseksiyonu

Article DOI: 10.3791/63666-v 08:57 min March 31st, 2022
March 31st, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

RNA dizilimi için bireysel nematod dokularını izole etmek için lazer mikrodiseksiyonu kullanan bir protokol tanımlanmıştır. Protokol, türe özgü genetik araç setleri gerektirmez ve gen ekspresyon profillerinin tek doku örnekleri düzeyinde farklı türler arasında karşılaştırılmasına izin verir.

Transcript

Tags

Biyoloji Sayı 181
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter