Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Karakterisera mekaniska egenskaper hos primär cellvägg i levande växtorgan med hjälp av atomkraftsmikroskopi
 
Click here for the English version

Karakterisera mekaniska egenskaper hos primär cellvägg i levande växtorgan med hjälp av atomkraftsmikroskopi

Article DOI: 10.3791/63904-v 09:52 min May 18th, 2022
May 18th, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Studier av cellväggsbiomekanik är viktiga för att förstå växttillväxt och morfogenes. Följande protokoll föreslås för att undersöka tunna primära cellväggar i de inre vävnaderna hos unga växtorgan med hjälp av atomkraftmikroskopi.

Tags

Biologi utgåva 183 växtcellvägg atomkraftsmikroskopi biomekanik elasticitet
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter