Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Chemistry

This content is Free Access.

Katalytiska reaktioner vid aminstabiliserade och ligandfria platinananopartiklar som stöds på titania under hydrering av alkener och aldehyder
 
Click here for the English version

Katalytiska reaktioner vid aminstabiliserade och ligandfria platinananopartiklar som stöds på titania under hydrering av alkener och aldehyder

Article DOI: 10.3791/63936-v
June 24th, 2022

Chapters

Summary June 24th, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Detta protokoll visar en lämplig metod för att jämföra de katalytiska egenskaperna hos stödda platinakatalysatorer, syntetiserade genom avsättning av nanostora kolloider eller genom impregnering. Hydreringen av cyklohexen tjänar som en modellreaktion för att bestämma katalysatorernas katalytiska aktivitet.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter