Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

En metod för att studera α-synukleintoxicitet och aggregering med hjälp av en humaniserad jästmodell
 
Click here for the English version

En metod för att studera α-synukleintoxicitet och aggregering med hjälp av en humaniserad jästmodell

Article DOI: 10.3791/64418-v 08:24 min
November 25th, 2022

Chapters

Summary November 25th, 2022

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

En in vivo fysiologisk modell av α-synuklein krävs för att studera och förstå patogenesen av Parkinsons sjukdom. Vi beskriver en metod för att övervaka cytotoxicitet och aggregatbildning av α-synuklein med hjälp av en humaniserad jästmodell.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter