Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biochemistry
Author Produced

A subscription to JoVE is required to view this content. Sign in or start your free trial.

Nedtrekksanalyse kombinert med co-uttrykk i bakterieceller som et tidseffektivt verktøy for å teste utfordrende protein-protein-interaksjoner
 
Click here for the English version

Nedtrekksanalyse kombinert med co-uttrykk i bakterieceller som et tidseffektivt verktøy for å teste utfordrende protein-protein-interaksjoner

Article DOI: 10.3791/64541-v 07:03 min December 23rd, 2022
December 23rd, 2022

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her beskriver vi en metode for bakteriell samekspresjon av differensielt merkede proteiner ved hjelp av et sett med kompatible vektorer, etterfulgt av konvensjonelle nedtrekksteknikker for å studere proteinkomplekser som ikke kan samles in vitro.

Tags

Biokjemi utgave 190
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter