Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Cancer Research

This content is Free Access.

Tekniska onkogena heterozygota förstärkningsmutationer i humana hematopoetiska stam- och stamceller
 
Click here for the English version

Tekniska onkogena heterozygota förstärkningsmutationer i humana hematopoetiska stam- och stamceller

Article DOI: 10.3791/64558-v
March 10th, 2023

Chapters

Summary March 10th, 2023

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Nya strategier för att troget modellera somatiska mutationer i hematopoetiska stam- och stamceller (HSPC) är nödvändiga för att bättre studera hematopoetisk stamcellsbiologi och hematologiska maligniteter. Här beskrivs ett protokoll för att modellera heterozygota gain-of-function-mutationer i HSPCs genom att kombinera användningen av CRISPR/Cas9 och dubbel rAAV-givartransduktion.

Transcript

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter