Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

This content is Free Access.

Ultrastrukturell lokalisering av endogen LC3 ved korrelativ lyselektronmikroskopi på snittet
 
Click here for the English version

Ultrastrukturell lokalisering av endogen LC3 ved korrelativ lyselektronmikroskopi på snittet

Article DOI: 10.3791/65067-v 11:53 min March 31st, 2023
March 31st, 2023

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Her presenterer vi en protokoll for optimalisert korrelativ lyselektronmikroskopi basert på endogen, fluorescerende merking som et verktøy for å undersøke lokalisering av sjeldne proteiner i forhold til cellulær ultrastruktur. Kraften i denne tilnærmingen er demonstrert ved ultrastrukturell lokalisering av endogen LC3 i sultede celler uten Bafilomycin-behandling.

Tags

Biologi utgave 193 korrelativ lyselektronmikroskopi autofagiske organeller elektronmikroskopi fluorescensmikroskopi autofagiproteiner autofagosomer CLEM LC3-merking lysosomal forsuring autolysosomer
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter