Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Medicine
Author Produced

This content is Free Access.

Endoskopisk bilateral bröstvårtssparande mastektomi via ett enda axillärt snitt med omedelbar bröstrekonstruktion baserad på bröstimplantat
 
Click here for the English version

Endoskopisk bilateral bröstvårtssparande mastektomi via ett enda axillärt snitt med omedelbar bröstrekonstruktion baserad på bröstimplantat

Article DOI: 10.3791/65392-v 13:35 min May 17th, 2024
May 17th, 2024

Chapters

Summary

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Här presenterar vi detaljerade kirurgiska ingrepp för endoskopisk bilateral bröstvårtssparande mastektomi via ett enda axillärt snitt med omedelbar bröstrekonstruktion baserad på bröstimplantat före pectoralsimplantatet. Denna procedur är en säker och livskraftig metod för bröstcancerpatienter.

Tags

Denna månad i JoVE nummer 207
Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter