Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 20 seconds.

Site Özel Recombinase (SSR) Teknoloji İlkeleri
 
Click here for the English version

Site Özel Recombinase (SSR) Teknoloji İlkeleri

Article doi: 10.3791/718
May 29th, 2008

Summary May 29th, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Siteye özgü recombinase (SSR) teknolojisi ve Cre / lox sistemi gelişi, moleküler biyoloji alanındaki birçok gelişmeler açmıştır ve transgenik hayvanların gen fonksiyonunu değerlendirmek için değerli bir araç olarak kendini kanıtlamıştır. Bu röportaj, halka kapanması recombinase (Cre) ve bu enzim kullanımı geleneksel vuruş stratejileri üzerinde önemli avantajlara sahiptir koşullu mutagenez, gelişmesine yol açmıştır sahaya özgü rekombinasyon mekanizması tartışıyor.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
simple hit counter