Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
JoVE Journal
Biology

A subscription to JoVE is required to view this content.
You will only be able to see the first 2 minutes.

Räkning och Avgöra genomförbarhet för odlade celler
 
Click here for the English version

Räkning och Avgöra genomförbarhet för odlade celler

Article DOI: 10.3791/752
June 23rd, 2008

Chapters

Summary June 23rd, 2008

Please note that all translations are automatically generated.

Click here for the English version.

Bestämmande av antalet celler i kulturen är viktig för standardisering av kulturens villkor och för att utföra exakt kvantifiering experiment. I denna video visar vi hur celler räknas med hjälp av en hemacytometer.

Read Article

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter